فیس بوک توییتر
figurelaw.com

نگاهی به آموزش Paralegal

ارسال شده در نوامبر 6, 2022 توسط Adam Eaglin

یک پارلگال به وکلا ، شرکتها یا سازمان های دولتی کمک می کند که باید با مقررات کار کنند. غالباً ، مشروبات الکلی به وکلا کمک می کنند تا از تپه های مستندات مورد نیاز در قانون کمک کنند. آنها سازماندهی ، فهرست ، فتوکپی و اجرای موارد را اجرا می کنند. آنها همچنین می توانند با شاهدان مصاحبه کنند ، اسناد حقوقی را تهیه کنند یا جلسات دادرسی را انجام دهند. وظایف Paralegal به بخش بزرگی بستگی دارد که او می تواند از نوع A باشد و مقدار آموزش دریافت شده او را دریافت کند.

فدراسیون ملی انجمن های مشروبات الکلی توصیه می کند که مشروبات الکلی در سطح ورودی دارای مدرک لیسانس چهار ساله باشند. دفتر آمار کار وزارت کار آمریكا تخمین می زند كه حوزه Paralegal سریعتر از بیشتر رشد می كند. آموزش های اضافی ممکن است به تضمین اشتغال در این زمینه به سرعت در حال رشد کمک کند.

NFPA یک برنامه درسی رسمی آموزش Paralegal را پس از یک پارلژال بالقوه دریافت می کند که دارای مدرک لیسانس است. این تجارت دایرکتوری از برنامه های معتبر را با هزینه کمی از طریق سایت خود ارائه می دهد و حداقل 24 ساعت ترم با تمرکز بر مطالعات حقوقی توصیه می کند. برنامه های آنلاین همچنین آموزش های اضافی را ارائه می دهند ، از جمله تأکید بر مهارت های تفکر انتقادی ، بهبود مهارت های ارتباطی ، درک رویه ها و قوانین حقوق ، احترام به توانایی های نوشتن حقوقی و تمرین مهارت های بین فردی برای برخورد با مشتری ، شاهدان ، سایر متخصصان یا عموم. NFPA از Paralegals می خواهد تا کلیه دوره های مکاتبات یا آنلاین را به طور انتقادی ارزیابی کنند ، و اطمینان حاصل می کند که این برنامه دارای آموزش کافی و شناخته شده حرفه ای است. به عنوان مثال ، بررسی کنید که این برنامه توسط کانون وکلای دادگستری آمریکا تأیید شده است.

بیشتر جهان ها و دانشکده ها برنامه صدور گواهینامه Paralegal را ارائه می دهند.