Facebook Twitter
figurelaw.com

Hur Du Patenter Din Uppfinning

Publicerat på Maj 7, 2022 av Adam Eaglin

Ett patent är en regering som beviljas rätt som gör det möjligt för uppfinnaren att utesluta någon annan från att göra, använda eller sälja uppfinningen i landet som utfärdade patentet. Regeringen ger denna rätt att hjälpa till att uppmuntra uppfinnarna att spendera tid, pengar och ansträngning för att uppfinna nya produkter, tekniker och sådant.

I Amerika är termen för ett nytt patent 20 år från det datum då ansökan om patentet lämnades in eller, i särskilda fall, från det datum då en tidigare relaterad ansökan lämnades in, med förbehåll för betalning av underhållsavgifter.

När ett patent löper ut kommer uppfinningen in i "allmän domän" som gör att någon kan göra, använda eller sälja uppfinningen utan att behöva tillstånd eller betala någon royalty till uppfinnaren. Regeringen kräver att patent löper ut eftersom annars kan en person kontrollera en hel bransch om den personen var den första som tänkte på en form av produkt.

Patentlagen specificerar det allmänna området för ämnen som kan patenteras och villkoren under vilka ett patent för en uppfinning kan erhållas. Varje person som "uppfinner eller upptäcker någon ny och användbar process, maskin, tillverkning eller sammansättning av materia, eller någon ny och användbar förbättring av detta, kan få ett patent", med förbehåll för lagens villkor och krav.

För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den vara ny enligt definitionen i patentlagen, som föreskriver att en uppfinning inte kan patenteras om: "(a) Uppfinningen var känd eller användes av andra i detta land, eller patenterat eller beskrivs i en tryckt publikation i detta eller ett främmande land, före uppfinningen av den av sökanden om patent, "eller" (b) uppfinningen patenterades eller beskrivs i en tryckt publikation i detta eller ett främmande land eller i allmänhet eller på försäljning i detta land mer än 1 år före ansökan om patent.

Om uppfinningen hade beskrivits i en tryckt publikation någonstans i världen, eller om det har varit i allmänhet eller till försäljning i detta land före Datum om att den sökande gjorde sin uppfinning kan ett patent inte erhållas. Om uppfinningen hade beskrivits i en tryckt publikation någonstans, eller har varit i allmänhet eller till försäljning i detta land mer än 1 år före datumet På vilken en ansökan om patent lämnas in i detta land kan ett patent inte erhållas.

I detta sammanhang är det oväsentligt när uppfinningen hade gjorts, eller om den tryckta publikationen eller allmänheten var av uppfinnaren själv eller från någon annan. Om uppfinnaren beskriver uppfinningen i en tryckt publikation eller använder uppfinningen offentligt eller placerar den till försäljning, måste han/hon ansöka om ett patent innan ett år har gått, annars kommer någon rätt till patent för en uppfinning att gå förlorad. Uppfinnaren måste ansöka om dagen för allmän användning eller avslöjande för att bevara patenträttigheter i många utländska länder.

Baserat på lagstiftningen kan endast uppfinnaren ansöka om ett patent för sin uppfinning, med vissa undantag. Om uppfinnaren är död kan ansökan göras av juridiska representanter, det vill säga administratören eller exekutorn av boet. Om uppfinnaren är galen kan ansökan om patent för en uppfinning göras av en vårdnadshavare. Om en uppfinnare vägrar att ansöka om ett patent för sina uppfinningar, eller inte kan hittas, kan en gemensam uppfinnare eller, om det inte finns någon gemensam uppfinnare tillgänglig, kan en person som har ett äganderätt i uppfinningen tillämpas på deras vägnar Icke-signerande uppfinnare.

Om två eller flera personer gör en uppfinning gemensamt ansöker de om ett patent som gemensamma uppfinnare. Någon som bara ger ett ekonomiskt bidrag för uppfinningen är inte en gemensam uppfinnare och inte kan gå med i ansökan som uppfinnare.