Facebook Twitter
figurelaw.com

Önemli Avukatlık Hizmetleri

Ocak 17, 2022 tarihinde Adam Eaglin tarafından yayınlandı

Yasadışı, zamanlarının çoğunluğunu yasal işlemlerin oluşturduğu büyük evrakları yönetmek için yardım ederek harcayan hukuk asistanlarıdır. Yasadışı Dosya, Sıralama, Dizin, Fotokopi ve Taslak Yasal Belgeler. Ayrıca duruşmalar yapabilir ve tanıklarla röportaj yapabilirler. Giriş seviyesindeki yasadışı çoğu lisans derecesine sahip olmalı ve ekstra sertifikasyon meslekleri artırabilir. Yasadışı bir yasadışı görevler, yasa dışı çalışmanın ve yasa dışı ile eğitim eğitimi ve bağlantı kurduğu firma tarafından belirlenir.

Yasadışı hizmetlerinin çoğu doğrudan bir avukat, işadamı veya devlet çalışanının avantajı için gerçekleştirilir. Bu hizmetler işverene görevleriyle birlikte yardımcı olur. Bir yasa dışı, doğrudan avukatın müşterileriyle çalışabilir, gerekli sözleşmeleri ve evrakları hazırlayabilir. Bununla birlikte, bazı yasadışı, tam yasal hizmetleri karşılayamayanlara yasal hizmetler sunar. Tipik yasadışı hizmetler arasında her türlü mahkeme belgesinin hazırlanması, irade ve güven planları olan mülkler de dahil olmak üzere planlama finansmanı ve kurumsal hizmetler bulunmaktadır.

Yasadışı, örneğin hareketler, brifingler ve mevduatlar gibi bir dizi mahkeme makalesi yapar. Hareketler, avukatın ekibine uygun belirli kararlar için yargılama hakimi dilekçe verir. Özetler, hareketi tanımlayan ve destekleyen raporlardır. Biriktirmeler, duruşma başlamadan önce tanık görüşmelerini içerir. Bu belgelerin her biri endekslenmeli ve organize edilmeli ve sık sık bir bilgisayara, yasadışı tarafından girilmelidir.

Uygun eğitim ile yasadışı vasiyetnameler ve güvenler, ayrılık anlaşmaları ve ipotekler hazırlayabilir. Yasadışı hizmetler, vergilendirme beyanlarının ve planlama mülklerinin hazırlanmasına yardımcı olarak mülke uzanabilir.

Kurumsal bir ortamda istihdam edilen iş eğitiminin artmasına neden olan yasadışı, iflas başvuruları, hissedar anlaşmaları, hisse senedi opsiyon planları, fayda planları veya vergilendirme beyanlarının ele alınmasına yardımcı olabilir. Bazıları düzenleme firması için finans kayıtlarını tutabilir. Diğerleri iş sözleşmelerini denetlemeye yardımcı olabilir.

Yasadışı hizmetler genellikle evrak işlerini içerdiğinden, araştırma ve röportajlar yürütmenin yanı sıra bilgilerin organize edilmesi ve sıralanmasında da bir yasadışı deneyimlenmesi önemlidir. Bu becerilerin her birinde ek eğitimli kolejlerde, üniversitelerde ve çevrimiçi eğitim programlarında elde edilebilir.