Facebook Twitter
figurelaw.com

Bạn Có Cần Một Chứng Chỉ Trợ Lý Không?

Đăng trên Có Thể 9, 2023 bởi Adam Eaglin

Paralegals là một yếu tố cơ bản của bất kỳ văn phòng luật, công ty hoặc cơ quan chính phủ nào phải sử dụng luật sư. Các trợ lý tiếp tục cẩn thận các giấy tờ theo thứ tự bằng cách lập chỉ mục, sao chép và tổ chức các tài liệu. Các trợ lý cũng có thể giúp soạn thảo các tài liệu pháp lý, tiến hành điều trần và các nhân chứng phỏng vấn. Nhiệm vụ của một trợ lý phụ thuộc cả vào kinh nghiệm, chuyên môn giáo dục bổ sung và môi trường xung quanh nơi mà Paralegal hoạt động.

Liên đoàn các hiệp hội Paralegal quốc gia khuyến nghị rất nhiều trợ lý có bằng cử nhân. Bằng cấp bốn năm đang nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn dự kiến ​​trong lĩnh vực phát triển nhanh chóng này.

Các chương trình chứng chỉ Paralegal có thể được tìm thấy bởi hầu hết các trường đại học và cao đẳng, cùng với trực tuyến. Trước khi tìm kiếm bất kỳ chương trình nào, hãy chắc chắn rằng chương trình này được Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ chấp thuận. Các chương trình chứng chỉ Paralegal thường cần bằng cử nhân, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, kiến ​​thức an toàn về đạo đức luật, từ vựng pháp lý, kinh nghiệm trong văn phòng luật và khả năng thực hiện các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu pháp lý. Một số chương trình cũng yêu cầu GPA đại học ít nhất.

Những người tham gia chương trình chứng chỉ Paralegal có thể chọn một số lớp học, chẳng hạn như quản lý, hành chính công, hoạch định chính sách, đạo đức và trách nhiệm công cộng, phỏng vấn và kỹ thuật nghiên cứu, viết và giới thiệu về luật hình sự, thương mại và chính phủ. Các khóa học cũng có thể cung cấp nền tảng cho bằng Cử nhân Nghệ thuật về Công lý.