Facebook Twitter
figurelaw.com

Nhãn: thích hợp

Bài viết được gắn thẻ Thích Hợp

Để Kiện Hay Không Kiện: Luật Sư Thương Tích

Đăng trên Tháng Mười Một 11, 2023 bởi Adam Eaglin
Luật sư thương tích có thể quyết định tốt hơn việc chọn kiện.Được rồi, điều đó có vẻ như nói chuyện đôi nhưng nó đúng.Đối phó với vấn đề nan giải và lựa chọn việc kiện hay không bao giờ khởi kiện là cách tốt hơn cho các chuyên gia.Chúng được trang bị tốt hơn để chọn trường hợp sẽ chứng minh thành công hơn bạn hay I...

Luật Sư Hình Sự Làm Gì?

Đăng trên Tháng Sáu 7, 2023 bởi Adam Eaglin
Một luật sư hình sự về cơ bản đại diện cho một người nào đó bị buộc tội về một tội phạm tại tòa án.Tôi muốn cung cấp cho bạn một chút nền tảng trước khi giải thích những gì nó thực sự chính xác là một luật sư tội phạm làm.Đôi khi các quy định cho phép một cá nhân sử dụng lực lượng vật lý chống lại người khác, cho dù đó là tự vệ hay bảo vệ người khác, hoặc để bảo vệ tài sản của một người, tất cả họ đều là cách sử dụng tự vệ...