Facebook Twitter
figurelaw.com

Nhãn: người

Bài viết được gắn thẻ Người

Bồi Thường Thương Tích Cá Nhân - Các Cạnh

Đăng trên Có Thể 17, 2024 bởi Adam Eaglin
Có quá nhiều tình huống có thể xảy ra chấn thương tai nạn lớn.Dù bên ngoài hay ở trong nhà, mặc dù bạn chắc chắn là một người cẩn thận, tất cả những thế giới khác không hoàn hảo.Một điều bạn có thể làm là bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả đau đớn của thương tích cá nhân và, nếu có bất cứ điều gì xảy ra với bạn, tất cả những gì bạn có thể thực hiện là yêu cầu bồi thường chấn thương tình cờ...

Ai Cần Một Luật Sư Tội Phạm?

Đăng trên Tháng Tư 8, 2024 bởi Adam Eaglin
Sự thật đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã phải đối mặt với những nguy hiểm tiếp tục và ẩn giấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Trong trường hợp chúng tôi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào bằng cách của một người mà chúng ta cần sử dụng vũ lực trái với người để tự vệ hoặc bảo vệ người khác, chúng ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự...

Luật Sư ở đâu Khi Bạn Cần Một Cái?

Đăng trên Tháng Chạp 23, 2023 bởi Adam Eaglin
Bắt đầu bằng cách kiểm tra thư mục pháp lý của thành phố hoặc hiệp hội luật sư về tên của một luật sư hành nghề quá , sắp xếp các quyền giám hộ, giúp quản lý nợ và cung cấp luật sư cho các vấn đề khác.Bạn có thể muốn tạo một cuộc họp ngắn để giới thiệu bản thân và cung cấp một cái nhìn tổng quan cá nhân...

Làm Thế Nào để Tìm Và Tìm Kiếm Lời Khuyên Pháp Lý Từ Một Luật Sư

Đăng trên Tháng Một 24, 2023 bởi Adam Eaglin
Với sự bùng nổ của web, việc định vị luật sư mà bạn sẽ yêu cầu cho vụ án dường như là một động thái tự nhiên khác để thực hiện vì Internet có thể là cách hàng đầu để có được thông tin.Không chỉ vậy, Web còn cung cấp thông tin cần thiết mà bạn sẽ yêu cầu liên quan đến các luật sư để kích hoạt người thích hợp để bảo vệ bản thân trước vụ án...

Cách Cấp Bằng Sáng Chế Phát Minh Của Bạn

Đăng trên Có Thể 7, 2022 bởi Adam Eaglin
Bằng sáng chế là một chính phủ được cấp quyền cho phép nhà phát minh loại trừ bất kỳ ai khác thực hiện, sử dụng hoặc bán phát minh tại quốc gia đã cấp bằng sáng chế.Chính phủ cấp quyền này để giúp khuyến khích các nhà phát minh dành thời gian, tiền bạc và nỗ lực để phát minh ra các sản phẩm, công nghệ mới và như vậy...