Facebook Twitter
figurelaw.com

Nhãn: khẳng định

Bài viết được gắn thẻ Khẳng định

Ai Cần Một Luật Sư Tội Phạm?

Đăng trên Tháng Bảy 8, 2023 bởi Adam Eaglin
Sự thật đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã phải đối mặt với những nguy hiểm tiếp tục và ẩn giấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Trong trường hợp chúng tôi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào bằng cách của một người mà chúng ta cần sử dụng vũ lực trái với người để tự vệ hoặc bảo vệ người khác, chúng ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự...

Luật Sư Hình Sự Làm Gì?

Đăng trên Tháng Sáu 7, 2023 bởi Adam Eaglin
Một luật sư hình sự về cơ bản đại diện cho một người nào đó bị buộc tội về một tội phạm tại tòa án.Tôi muốn cung cấp cho bạn một chút nền tảng trước khi giải thích những gì nó thực sự chính xác là một luật sư tội phạm làm.Đôi khi các quy định cho phép một cá nhân sử dụng lực lượng vật lý chống lại người khác, cho dù đó là tự vệ hay bảo vệ người khác, hoặc để bảo vệ tài sản của một người, tất cả họ đều là cách sử dụng tự vệ...

Luật Sư ở đâu Khi Bạn Cần Một Cái?

Đăng trên Bước Dều 23, 2023 bởi Adam Eaglin
Bắt đầu bằng cách kiểm tra thư mục pháp lý của thành phố hoặc hiệp hội luật sư về tên của một luật sư hành nghề quá , sắp xếp các quyền giám hộ, giúp quản lý nợ và cung cấp luật sư cho các vấn đề khác.Bạn có thể muốn tạo một cuộc họp ngắn để giới thiệu bản thân và cung cấp một cái nhìn tổng quan cá nhân...

Gạ Gẫm để Chuẩn Bị Cho Biên Bản Công Ty Của Bạn

Đăng trên Tháng Chạp 16, 2022 bởi Adam Eaglin
Mỗi thực thể công ty phải tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị và giữ phút của công ty.Điều này sẽ không có nghĩa là bạn cần phải bị hút bởi việc thu hút chuẩn bị phút của tổ chức.Biên bản công tyBiên bản của công ty chỉ đơn giản là các tài liệu chi tiết các sự kiện của một cuộc họp hội đồng quản trị của công ty...

Khi Bạn Cần Một Luật Sư Thương Tích Cá Nhân

Đăng trên Có Thể 2, 2022 bởi Adam Eaglin
Tất cả chúng ta đều thấy quảng cáo cho một luật sư thương tích trên truyền hình, trên các bảng quảng cáo và trên báo, tuy nhiên khi nào chúng ta nên xem xét tư vấn luật sư thương tích tình cờ? Một yêu cầu thương tích có thể được đưa ra bất cứ khi nào một người bị thương tích cá nhân thông qua sơ suất của người khác...

Phải Làm Gì Nếu Trường Hợp Khuyết Tật Của Bạn Bị Từ Chối

Đăng trên Tháng Mười Một 7, 2021 bởi Adam Eaglin
Một số công dân thuộc tầng lớp lao động Mỹ đến điểm trong cuộc sống của họ khi họ biết rằng họ bị tàn tật vì suy yếu/bệnh tật về thể chất và không còn có thể làm việc với công việc hiện tại của họ hoặc không thể giữ bất kỳ công việc nào nữa.Để bù đắp cho việc mất thu nhập, họ sẽ nộp đơn xin yêu cầu bảo hiểm khuyết tật theo các chương trình An sinh xã hội - Bảo hiểm khuyết tật An sinh xã hội và Thu nhập bảo mật bổ sung...

Đặt Giá Trị Cho Yêu Cầu Thương Tích Cá Nhân Của Bạn

Đăng trên Bước Dều 18, 2021 bởi Adam Eaglin
Để được bồi thường đầy đủ cho những gì bạn đã trải qua, bạn phải tích lũy những gì được xác định trong lĩnh vực yêu cầu bảo hiểm là "thiệt hại đặc biệt".Đây là các hóa đơn y tế, tiền lương bị mất của bạn và mỗi đô la được thanh toán để hỗ trợ cho sự phục hồi của bạn.Khi xây dựng giá trị của yêu cầu thương tích cá nhân, có một số yếu tố chính mà bạn nên biết:Trách nhiệm: Trong phần lớn các vụ tai nạn ô tô, rõ ràng ai là người đáng trách...