Facebook Twitter
figurelaw.com

Nhãn: tội phạm

Bài viết được gắn thẻ Tội Phạm

Ai Cần Một Luật Sư Tội Phạm?

Đăng trên Tháng Tư 8, 2024 bởi Adam Eaglin
Sự thật đơn giản là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đã phải đối mặt với những nguy hiểm tiếp tục và ẩn giấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Trong trường hợp chúng tôi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào bằng cách của một người mà chúng ta cần sử dụng vũ lực trái với người để tự vệ hoặc bảo vệ người khác, chúng ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự...

Luật Sư Hình Sự Làm Gì?

Đăng trên Bước Dều 7, 2024 bởi Adam Eaglin
Một luật sư hình sự về cơ bản đại diện cho một người nào đó bị buộc tội về một tội phạm tại tòa án.Tôi muốn cung cấp cho bạn một chút nền tảng trước khi giải thích những gì nó thực sự chính xác là một luật sư tội phạm làm.Đôi khi các quy định cho phép một cá nhân sử dụng lực lượng vật lý chống lại người khác, cho dù đó là tự vệ hay bảo vệ người khác, hoặc để bảo vệ tài sản của một người, tất cả họ đều là cách sử dụng tự vệ...

Câu Hỏi để Hỏi Luật Sư Của Bạn

Đăng trên Tháng Một 1, 2024 bởi Adam Eaglin
Khi tìm kiếm một luật sư để chăm sóc một vấn đề pháp lý cá nhân, thường có thể tìm thấy một người bằng cách liên hệ với Hiệp hội luật sư hàng xóm hoặc dịch vụ giới thiệu luật sư trong thị trấn của bạn.Nếu những người không ra ngoài, hãy thử Hiệp hội luật sư Hawaii hoặc các khuyến nghị truyền miệng từ những người bạn, gia đình hoặc đồng nghiệp hài lòng...