Facebook Twitter
figurelaw.com

Dịch Vụ Trợ Lý Quan Trọng

Đăng trên Tháng Hai 17, 2023 bởi Adam Eaglin

Paralegals là trợ lý pháp lý dành phần lớn thời gian của họ để hỗ trợ để quản lý các giấy tờ lớn được tạo ra bởi các thủ tục tố tụng pháp lý. Tệp trợ lý, sắp xếp, chỉ mục, photocopy và dự thảo các tài liệu pháp lý. Họ cũng có thể tổ chức các phiên điều trần và phỏng vấn các nhân chứng. Hầu hết các trợ lý cấp nhập cảnh phải có bằng cử nhân và chứng nhận bổ sung có thể làm tăng nghề nghiệp. Nhiệm vụ của một trợ lý được xác định bởi công ty rằng trợ lý này hoạt động và đào tạo giáo dục và kết nối với người phụ trách.

Nhiều dịch vụ của Paralegal được thực hiện trực tiếp vì lợi thế của luật sư, doanh nhân hoặc nhân viên chính phủ. Những dịch vụ này hỗ trợ nhà tuyển dụng cùng với nhiệm vụ của mình. Một người phụ trách cũng có thể làm việc trực tiếp với khách hàng của luật sư, soạn thảo các hợp đồng và giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, một số trợ lý cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người không đủ khả năng dịch vụ pháp lý đầy đủ. Các dịch vụ trợ lý tiêu biểu bao gồm chuẩn bị tất cả các loại giấy tờ tòa án, lập kế hoạch tài chính, bao gồm các bất động sản với kế hoạch di chúc và ủy thác và các dịch vụ của công ty.

Các trợ lý tạo ra một số giấy tờ tòa án, chẳng hạn như các chuyển động, tóm tắt và lắng đọng ví dụ. Chuyển động kiến ​​nghị Thẩm phán xét xử cho các phán quyết cụ thể có lợi cho nhóm luật sư. Tóm tắt là các báo cáo mô tả và hỗ trợ chuyển động. Các lắng đọng có chứa các cuộc phỏng vấn của các nhân chứng trước khi bắt đầu thử nghiệm. Mỗi một trong số các tài liệu này nên được lập chỉ mục và tổ chức, và thường xuyên phải được nhập ngay vào máy tính, bởi Paralegal.

Với đào tạo thích hợp, trợ lý có thể phác thảo di chúc và tin tưởng, thỏa thuận tách biệt và thế chấp. Dịch vụ Paralegal có thể mở rộng vào tài sản bằng cách giúp chuẩn bị các báo cáo thuế và lập kế hoạch bất động sản.

Các trợ lý với sự gia tăng đào tạo kinh doanh được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp có thể giúp xử lý hồ sơ phá sản, thỏa thuận cổ đông, kế hoạch tùy chọn cổ phiếu, kế hoạch lợi ích hoặc báo cáo thuế. Một số có thể giữ hồ sơ tài chính cho các quy định. Những người khác có thể giúp giám sát các hợp đồng kinh doanh.

Vì các dịch vụ Paralegal thường liên quan đến giấy tờ, điều quan trọng là một trợ lý cũng có kinh nghiệm trong việc tổ chức và sắp xếp thông tin, cùng với việc thực hiện nghiên cứu và phỏng vấn. Được đào tạo bổ sung trong mỗi một trong những kỹ năng này có thể có được tại các trường cao đẳng, đại học và các chương trình đào tạo trực tuyến.