Facebook Twitter
figurelaw.com

BàI VIếT MớI NHấT - TRANG: 3

Để Kiện Hay Không Kiện: Luật Sư Thương Tích

Đăng trên Tháng Tám 11, 2023 bởi Adam Eaglin
Luật sư thương tích có thể quyết định tốt hơn việc chọn kiện.Được rồi, điều đó có vẻ như nói chuyện đôi nhưng nó đúng.Đối phó với vấn đề nan giải và lựa chọn việc kiện hay không bao giờ khởi kiện là cách tốt hơn cho các chuyên gia.Chúng được trang bị tốt hơn để chọn trường hợp sẽ chứng minh thành công hơn bạn hay I...

Nhận Trợ Giúp Pháp Lý Cho Một Chấn Thương Liên Quan đến Amiăng

Đăng trên Tháng Bảy 21, 2023 bởi Adam Eaglin
Asbestos thực sự là một vật liệu đã được tin cậy trong nhiều mặt hàng hàng ngày cho đến cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980.Hàng ngàn người thường xuyên phải tuân theo tài liệu này, nhưng những người phải chịu cấp độ tốt nhất là những cá nhân gây ra amiăng ở dạng này hay hình thức khác.Những rủi ro liên quan đến chấn thương liên quan đến amiăng thực sự phổ biến hơn; Tuy nhiên, trong những người trong quá khứ gây ra amiăng đã không biết gì về sự nguy hiểm của chất này...

Địa điểm Dịch Vụ Công Chứng

Đăng trên Tháng Sáu 25, 2023 bởi Adam Eaglin
Một công chứng viên thực sự là một công chức được chọn ở cấp Hawaii là một nhân chứng vô tư cho việc ký kết các tài liệu.Bị ảnh hưởng bởi nhà nước liên quan, các dịch vụ khác có thể có sẵn như quản lý lời thề, dấu vân tay hoặc dịch vụ đám cưới.Để tìm một công chứng viên bên trong tiểu bang của bạn, một tìm kiếm đơn giản trên Internet sẽ tiết lộ nhiều địa điểm dịch vụ công chứng mở cho công chúng...

Bạn Có Cần Một Chứng Chỉ Trợ Lý Không?

Đăng trên Có Thể 9, 2023 bởi Adam Eaglin
Paralegals là một yếu tố cơ bản của bất kỳ văn phòng luật, công ty hoặc cơ quan chính phủ nào phải sử dụng luật sư.Các trợ lý tiếp tục cẩn thận các giấy tờ theo thứ tự bằng cách lập chỉ mục, sao chép và tổ chức các tài liệu.Các trợ lý cũng có thể giúp soạn thảo các tài liệu pháp lý, tiến hành điều trần và các nhân chứng phỏng vấn...

Paralegals Làm Gì?

Đăng trên Tháng Tư 17, 2023 bởi Adam Eaglin
Paralegals làm cho luật sư trông chuẩn bị.Cũng được gọi là trợ lý pháp lý, trợ lý có thể làm việc với luật sư, tuy nhiên họ cũng có thể làm việc với một công ty, chính phủ liên bang hoặc bất kỳ tổ chức nào xử lý luật.Một người phụ nữ mới rất có thể sẽ dành phần lớn thời gian nộp đơn, sao chép, tổ chức các bài báo và chạy việc vặt...